Vad är Kulturlabbet?

Kulturlabbet är en daglig verksamhet för bild-, scen- och ordkonstnärer med intellektuella funktionsnedsättningar. 
Sen 2001 har vi bidragit med att bredda, berika och fördjupa Göteborgs konstscen med foto- och konstutställningar, innovativ scenkonst, popmusik, textildesign och poesi.
Vi ser det som ett politiskt ställningstagande att arbeta för en mer inkluderad scen och konstarena.

Vi arbetar utifrån en konstnärlig och pedagogisk grund där personens utveckling står i centrum. Samtidigt betonar vi vikten av den gemensamma utvecklingen och samarbetet i grupp. 

Kulturlabbet följer LSS-lagens riktlinjer genom att vi tydliggör våra yrkesroller som konstnärer samt att vi värnar om de enskilda individernas behov av stöd och olika förutsättningar. 

Alla handledare har kunskap och mångårig erfarenhet av målgruppen.

 

I alla de olika konstformerna verkar handledare med gedigen erfarenhet och utbildning inom både konst och pedagogik. Det finns handledare inom teater, dans, musik, bild och form, textil, poesi samt film och foto.


På Kulturlabbet löper det flera processer samtidigt och som arbetstagare ingår man i ett eller flera projekt samtidigt. Vi arbetar ofta gränsöverskridande mellan de olika konstformerna men även med projekt som är tydligt knutna till respektive konstform. Grupperna varierar i alltifrån 4-10 deltagare beroende på projekt och ämne. De längre publika processerna kan löpa över 1-2 år.

En del av det vi undersöker och skapar blir till "in-house" projekt som vi visar för varandra. 
En annan del är de publika konstprojekt som tar plats både på vår egen scen och på många och varierade arenor runt om i Västra Götaland och Sverige. 

Vi arbetar även ibland med samarbetspartners som vi ser kan vara intressanta och utvecklande. Några exempel på detta har de senaste åren varit Teater Konfekt, Teater Phantastisk, Stadsbiblioteket, Kulturhuset Kåken, Röhsska museet, Brewhouse, Kulturkalaset, Hagateatern och Erikshjälpen Second hand,   

Vi söker ständigt det som kan väcka och möta den egna motivation och arbetar undersökande med medbestämmande som en självklarhet i våra processer. För att skapa trygghet och förutsägbarhet arbetar vi med en tydlig struktur där varje dag följer en ordning med samling, promenad eller gymnastik, arbetspass, lunch, vila, kaffe och sedan ytterligare ett arbetspass. Arbetstiderna är 8-15 men yrket innebär även kvällsarbete vid föreställningar etc.

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon