Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är till för vuxna som har en utvecklingsstörning, autism eller som fått en hjärnskada som vuxen. För att få daglig verksamhet måste man ha rätt till insatser/ gå via LSS. LSS står för Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder.

 

När du går i daglig verksamhet får du inte ha något annat arbete eller gå på en skola. För att få rätt till daglig verksamhet skall du vara mellan 18-65 år gammal. Om du är över 65 år kan du få ha kvar din dagliga verksamhet tills att du blir 67 år gammal.

 

På den dagliga verksamheten ska du få hjälp att utvecklas och bli mer självständig. Du skall få vara med i en meningsfull miljö och tillhöra en gemenskap.

 

Om du går på daglig verksamhet har du ingen vanlig lön. Du får habiliteringsersättning, en liten ersättning för varje timme du jobbat.

 

Biståndshandläggaren som jobbar på förvaltningen tar beslut om du kan få daglig verksamhet eller inte. Du ansöker om daglig verksamhet och sysselsättning på socialkontoret i den stadsdelen där du bor.

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon