Tillgänglighet i lokalerna

Skanning_20161103-cutout.png

Gångväg till lokalen

Det finns belysning vid av och påstigningsplats. Gångvägen till entré är också belyst och har ledstråk.

Mötesrum

Inomhusmiljö bullerfri

Belysning bländfri

Finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus

Rummet flera gånger i veckan

med oparfymerat rengöringsmedel

Handikapptoalett med nödlarm finns

Golvytan är jämn och halksäker

Vändmöjligheter på golvyta finns

Reception

Bullerfri ljudmiljö

Bländfri belysning

Rummet städas 4 gånger/v med oparfymerat rengöringsmedel

Akustiskt utrymningslarm

Hiss finns

Trappor med ledstång finns

Handikapptoalett finns med nödlarm finns
Ledarhund, servicehund och signalhund tillåten i lokalen

Övriga pälsdjur ej tillåtet

Rum

Stora studion (där vi också spelar
våra föreställningar)

Lilla studion (används för t exdans-repetitioner och avslappning)

Ateljén

Musikrum

Fotostudio 
Poesirum

Flera vilorum med möjlighet för vila eller individuella projekt

Alla rum som används som för konstnärlig verksamhet är tillgänglighetsanpassade

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon