Sensuslogga.png
Studieförbundet Sensus är huvudman för Kulturlabbet. Att vara huvudman innebär att det är Sensus som är juridiskt ansvariga för all verksamhet som Kulturlabbet bedriver. Sensus är ett rikstäckande studieförbund som bildades 2002. Sensus huvuduppdrag är folkbildning som syftar till att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla. Detta på ett demokratiskt och jämlikt sätt utanför den traditionella skolvärlden.

 
  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon